Par Mums

by balticbookkeeping on

balticbookkeeping.lv ir tīmekļa vietne, kurā tiek apkopoti jaunumi par mūsu valstī notiekošo gan finanšu gan likumu gan grāmatvedības jomā un šīs lapas redaktori pauž tikai savu subjektīvo viedokli, par to, kas viņuprāt ir pareizi un kas nav pareizi, kā arī interpretē citu speciālistu teikto. Mēs esam speciālisti dažādās finanšu jomās, kas saistītas gan ar bankām gan nebanku kreditoriem, gan arī apdrošināšanu, grāmatvedību un juridiskajiem pakalpojumiem un tāpēc arī šajā tīmekļa vietnē ir izveidoti dažāda rakstura raksti, kas liekas interesanti mūsu grupai un mēs ceram, ka tie arī būs interesanti citiem cilvēkiem. Parasti mēs rakstam par tēmām, kas saistītas ar financēm un likumiem, bet pa retam mēs apskatam arī tēmas, kas saistītas ar grāmatvedību un likumiem.

Šis projekts nav domāts speciālistiem vai arī viegli domājošajiem, bet ir vairāk, kā mūsu vīzija par to, kas notiek mūsu valstī un kā šīs lietas visas varētu sakārtot un pārvērst pavisam citā virzienā. Mēs necenšamies nevienu aizvainot vai arī kādā veidā ietekmēt, bet tikai izsakām savu viedokli publiski, kā tas ir mums ļauts Latvijas likumdošanā. Un, ja mēs ar savu teikto kādu aizvainojam, tad jau iepriekš ir jāatvainojas, bet noteikti, ka šādi teksti nevar tikt pieņemti, kā patiesība bet tikai, kā izdomājums un mūsu idejas nevis fakti.

Finanses nauda, likumi un grāmatvedība ir tās lietas uz kurām ir balstīts jebkurš uzņēmums un bez naudas un tās apgrozījuma nav iedomājama arī mūsdienu ekonomika, tieši tāpēc arī ir tik svarīgi lai lielākā daļa cilvēku saprastu un mēģinātu iedziļināties mūsdienu politiskajā situācijā un tajā, kas notiek naudas tirgos un kādi likumi tiek pieņemti, kas var kaitēt un traucēt uzņēmējdarbībai vai tieši otrādi palīdzēt kādam konkrētam uzņēmumam, kas būtu prettiesiski un radītu monopola statusu. Naudas lietas mums parasti iemāca jau mazotnē, bet skola bieži vien nenotiek nekāda mācīšana nopietnākās finanšu un likumu jomās un visas mūsu zināšanas nāk no tā, ko mēs paši varam iegūt no savas pieredzes un tikai tad, ja mēs mācamies augstskolā kādā no šīm jomām tad ir iesējams iegūt padziļinātu zināšanu bāzi tajā, jo pretējā gadījumā mums visiem saprašana par šīm lietām ir ļoti minimāla.

Tāpēc arī tiek veidots šis tīmekļa resurss, kurā tad visiem tiks sniegta informācija mūsu skatījumā par to, kas ir svarīgs un kas nav un arī, kādas aplamības vai netaisnības notiek šajās jomās. Un ar cerību, ka kādam šis interesēs tad arī es saku tev paldies, ka iegriezies šajā tīmekļa vietnē un tev ir radusies vēlme apgūt jaunas zināšanas un iemaņas finanšu, grāmatvedības un tiesvedības jomās.

Written by: balticbookkeeping