Mikrouzņēmums Jā vai Nē?

by balticbookkeeping on

Mikrouzņēmuma nodokļu likums tika ieviests 2010. gada 9. augustā un tā darbība sākās no 2010. gada 1. septembra un šis likumprojekts tika paredzēts, kā kopīgs likumprojekts starp dažādām nodokļu grupām un tādā veidā tika radīta jauna nodokļu maksātāja forma, kas ir domāta jaunajiem uzņēmējiem, lai viņi var iesākt uzņēmējdarbību daudz vieglāk un tikai pēc tam sākt maksāt lielos nodokļus, kādus maksā visi pārējie uzņēmumi, kā SIA un AS. Mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja formai drīkst būt tikai 5 darbinieki un visi darbinieki ir fiziskas personas, bet tie SIA dalībnieki, kas ir fiziskas personas ir arī mikrouzņēmuma valdes locekļi, un viņi nedrīkst būt valdes locekļi citos mikrouzņēmumos. Mikrouzņēmuma apgrozījuma vienā kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt 100000 Eiro apmēru un darbiniekiem algās tiek izmaksāti tikai līdz 720 lieli atalgojumi. Mikrouzņēmuma nodokļu likme ir 9% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma un šajos 9% ietilpst dažādi citi nodokļu veidi gan uzņēmuma nodoklis gan arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Savukārt, ja darbinieku skaits pārsniedz 5 cilvēkus tad par katru nākamo darbinieku nodokļu likme, kas tiek ieturēta no apgrozījuma tiek noteikta 2% apmērā, piemēram, ja mikrouzņēmumā darbojas 10 darbinieki, tad šāda uzņēmuma likme būs 19%(9%+5*2%). bet ja mikrouzņēmums pārsniedz noteikto 100 tūkstošu Eiro slieksni tad par pārsniegto summu tiek ieturēts nodoklis 20% apmērā.

Šāda nodokļu maksātāja forma ir ļāvusi daudziem jaunajiem uzņēmējiem iesākt biznesu un šādi maksājot mazākus nodokļus iegūt to atspērienu, kas ir vajadzīgs, lai varētu iesākt veiksmīgi darboties biznesā. Un arī tā ir ļāvusi uzņēmumiem, kas pirms tam darbojās melnajā sektorā un vispār nemaksāt nodokļus to sākt darīt, jo šāda nodokļu likme ir samērīga un risks par nodokļu nemaksāšanu ir pārāk liels.

Bet pēdējā laikā valdība sāk atkal diskutēt, vai tomēr šī nodokļu politika ir samērīga un notiek diskusijas par to, ka vajadzētu palielināt gan nodokļu likmes gan arī šādu uzņēmumu darbiniekiem vajadzētu maksāt lielākus nodokļus VSA budžetā lai pēc tam saņemtu lielāku pensiju. Bet manuprāt šīs visas ir muļķības un šāda nodokļu sistēma ir ļāvusi daudziem jaunajiem uzņēmējiem iesākt savu biznesu, ko viņi savādāk nebūtu varējuši izdarīt, un tāpēc ieguvums valstij no šīs paaugstinātās uzņēmējdarbības ir daudz lielāks nekā šie nelielie zaudējumi, kas tiek ciesti no mazākajiem nodokļu ienākumiem. Un šādi mazie uzņēmumi, lai gan ir pietiekoši lielā skaitā, tomēr to devums valstij nodokļu veidā ir salīdzinoši niecīgs, jo lielie uzņēmumi, lai gan ir daudz mazāk, tomēr ir daudz daudz lielāki un to apgrozījumi un peļņa ir milzīga, ja to salīdzina ar šiem mazajiem uzņēmumiem. Tāpēc, mans viedoklis ir tāds, ka mēs nekādā gadījumā nevaram aizliegt šādu nodokļu maksāšanas formu un mums tā noteikti ir jāatstāj, lai uzņēmējiem ir šis sākuma posms, kur ieskrieties pirms sākt maksāt lielākus nodokļus kad viņi to var atļauties. Un ieguvums, kuru valsts varbūt saņemtu īstermiņā no šīs nodokļu formas izjaukšanas vai ierobežošanas ilgtermiņā būtu tāds, ka netiktu izveidoti tik daudz uzņēmumi un daudzi cilvēki labāk izvēlētos izbraukt uz citām valstīm, kur veidot savus uzņēmumus, jo tur nodokļu slogs ir mazāks.

Written by: balticbookkeeping